שאלות נפוצות

מדוע יש תרופות שאינן רשומות בישראל?

על פי החוק בישראל, כל תרופה צריכה להירשם ולהיות מאושרת על ידי משרד הבריאות בטרם תשווק בישראל. תהליכים אלו מצריכים משאבים רבים וזמן ניכר. המקרים הנפוצים של תרופות שאינן רשומות הינם של תרופות חדישות, אשר נרשמו בחו"ל אבל טרם אושרו לשיווק בישראל. מקרים אחרים הם, כאשר יצרני תרופות אינם רואים הצדקה כלכלית להשקעה בתהליך הרישום ועל כן אינם רושמים את התרופה בישראל או לחילופין שמדובר בתרופות שנרשמו בעבר, אך רישומן לא חודש ועל כן מעמדן הוא כתרופה שאינה רשומה.

כיצד מייבאים תרופה שאינה רשומה לישראל?

משרד הבריאות מכיר בבעיה של זמינות תרופות שאינן רשומות בישראל, ועל כן תוקנה תקנה מיוחדת לצורך יבוא תרופות אלו, – "תקנה 29 לתקנות הרוקחים (תכשירים)". על פי תקנה זו, על הרופא המטפל למלא טופס מיוחד הנקרא "טופס 29" ובזאת הוא מבקש לקחת אחריות על שימוש במטופל בתרופה שאינה רשומה בישראל. טופס זה החתום ע"י הרופא המטפל, משמש גם כאסמכתה להתיר לנו לייבא את התרופה לישראל. בנוסף, במקרה שמדובר בתרופה המוגדרת כסם מסוכן על פי פקודת הסמים המסוכנים, על הרופא למלא מרשם מיוחד עבור סמים מסוכנים.

כיצד יש למלא טופס 29?

על הרופא למלא בהקלדה (רצוי שלא בכתב יד) את פרטי המטופל: שם, כתובת, ת.ז, גיל, טלפון  וכו' על פי הנדרש בטופס. על הרופא למלא את פרטיו האישיים על פי המצוין בטופס, אין לדלג על אף פרט.

הטופס תקף למשך 6 חודשים (180 יום). כאשר על פי התקנות  ניפוק תרופה המוגדרת כסם מסוכן יעשה כנגד מרשם חודשי ובכמות חודשית בלבד, ועד 6 חודשים לטופס. מומלץ למלא את הטופס עם כמות המספיקה לששה חודשים, כמות זו אינה מחייבת את הלקוח ברכישה. יחד עם זאת, היות והמרשם המקורי נשמר בבית המרקחת, יש לדאוג למרשם מקורי חדש עם כל הזמנה חודשית.

כל הזכויות שמורות, ג'נמדיקס | תנאי שימוש באתר

עיצוב: VAZA | פיתוח: The Shark Lady