רשימת תרופות

לחברת ג'נמדיקס יכולת להביא מגוון רחב של תרופות שאינן רשומות בישראל ולפיכך אינן משווקות באופן סדיר בארץ. רשימה זו המוצגת כאן מרכזת מדגם של תרופות שביכולת החברה לייבא. מומלץ לברר לגבי תרופות שאינן נמצאות ברשימה, אנו מבטיחים לעשות מאמצים להביא כל טיפול נדרש.

*כל התרופות המוזכרות לעיל הן תרופות מרשם המחייבות מרשם רופא. אין במידע הניתן באתר זה משום המלצה לשימוש בתרופה או מוצר רפואי אחר הנזכרים בו. יש להתייעץ עם הרופא או הרוקח בכל הנוגע לאופן השימוש, תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות. אין להשתמש במידע שבאתר לצורך קביעת או התאמת הטיפול התרופתי הנדרש. הזמנת תרופות תתבצע אך ורק בהתאם לנהלי משרד הבריאות כמוסבר באתר

שם התרופהמיועדת לטיפול ב:
Zarontinאפילפסיה
Diacomitאפילפסיה
Zonisamideאפילפסיה
Taloxaאפילפסיה
Glycopyrolateריור יתר
Vimpatאפילפסיה
Uloricריאומטולוגיה
Deflazacortסטרואידים
Esbrietריאות
Adcetrisאונקולוגיה
Strateraקשב וריכוז
Daytranaקשב וריכוז
Adderall IR/XRקשב וריכוז
Vyvanseקשב וריכוז
Focallinקשב וריכוז
Transcopמחלת התנועה/ ריור יתר
Megaceאונקולוגיה
Fycompaאפילפסיה
Ery hexalאנטיביוטיקה
Xyremנרקולפסיה
Inlytaאונקולוגיה
CeeNUאונקולוגיה

כל הזכויות שמורות, ג'נמדיקס | תנאי שימוש באתר

עיצוב: VAZA | פיתוח: The Shark Lady